Prehľad najbližších aktivít

Vyberte si, ktorá naša aktivita vás dokáže najviac obohatiť. Vás záujem je naša motivácia.

Apríl 2024

utorok 23.04 2024

16:00 – 18:00
Výroba šperkov
Radničné námestie 14, 96901 Banská Štiavnica

nedeľa 28.04 2024

15:00 – 17:00
Intuitívne maľovanie atramentom
Radničné námestie 14, 96901 Banská Štiavnica

pondelok 29.04 2024

16:00 – 18:00
Výroba miniterária vo fľaši

utorok 30.04 2024

16:00 – 18:00
Výroba šperkov
Radničné námestie 14, 96901 Banská Štiavnica

Máj 2024

utorok 07.05 2024

16:00 – 18:00
Výroba šperkov
Radničné námestie 14, 96901 Banská Štiavnica

piatok 10.05 2024

17:30 – 19:30
O výrobe prírodnej kozmetiky

utorok 14.05 2024

16:00 – 18:00
Výroba šperkov
Radničné námestie 14, 96901 Banská Štiavnica

nedeľa 19.05 2024

10:30 – 12:30
Akvarelové maľovanie farbami z bylín
Radničné námestie 14, 96901 Banská Štiavnica

utorok 21.05 2024

16:00 – 18:00
Výroba šperkov
Radničné námestie 14, 96901 Banská Štiavnica

sobota 25.05 2024

17:00 – 19:00
Intuitívne maľovanie atramentom
Radničné námestie 14, 96901 Banská Štiavnica

nedeľa 26.05 2024

15:00 – 16:45
Keramika, modelovanie z hliny
Radničné námestie 14, 96901 Banská Štiavnica

Obsadenosť 0/8

utorok 28.05 2024

16:00 – 18:00
Výroba šperkov
Radničné námestie 14, 96901 Banská Štiavnica

Jún 2024

nedeľa 16.06 2024

15:00 – 16:45
Keramika, modelovanie z hliny
Radničné námestie 14, 96901 Banská Štiavnica

Obsadenosť 0/8

Júl 2024

nedeľa 21.07 2024

15:00 – 16:45
Keramika, modelovanie z hliny
Radničné námestie 14, 96901 Banská Štiavnica

Obsadenosť 0/8