Storno podmienky

 • Klient - návštevník kurzu - má najneskôr 24 hodín pred začatím workshopu právo bezplatne odstúpiť od rezervácie písomným oznámením Prevádzkovateľovi - Štiavnickej obývačke na email stiavnickaobyvacka@gmail.com. Akúkoľvek zmenu v potvrdenej objednávke (počet osôb, zmena rozsahu rezervovaných služieb, obmedzenie alebo rozšírenie a podobne) je nutné nahlásiť najneskôr do 24 hodín pred začatím workshopu. 

 • Klient - lektor - má právo bezplatne najneskôr 30 dní pred realizáciou jeho/jej workshopu, prednášky, udalosti odstúpiť od rezervácie priestoru písomným oznámením Prevádzkovateľovi - Štiavnickej obývačke na email stiavnickaobyvacka@gmail.com. Akúkoľvek zmenu v potvrdenej objednávke (počet hodín, zmena rozsahu rezervovaných služieb, obmedzenie alebo rozšírenie a podobne) je nutné nahlásiť najneskôr 30 dní pred začatím workshopu. 

 V prípade storna workshopu NÁVŠTEVNÍKOM workshopu viac ako 24 hodín pred začiatkom udalosti je výška storna:

 • Zrušenie rezervácie viac ako 24 hodín pred začiatkom workshopu - storno poplatok je vo výške 0%, čiže klientovi sa vracia celá výška sumy kurzu na jeho/jej účet.
 • Zrušenie rezervácie menej ako 24 hodí - storno poplatok je vo výške 100%, prípadne podľa dohody medzi Prevádzkovateľom a záujemcom o workshop.

V prípade storna workshopu LEKTOROM workshopu viac ako 30 dní pred začiatkom udalosti je výška storna:

 • Zrušenie rezervácie viac ako 30 dní pred začiatkom workshopu - storno poplatok je vo výške 0%, čiže lektorovi sa vracia celá výška sumy kurzu na jeho/jej účet.
 • Zrušenie rezervácie menej ako 30 dní a viac ako 14 dní do začiatku workshopu - storno poplatok je vo výške 50%.
 • Zrušenie rezervácie menej ako 14 dní do začiatku workshopu - storno poplatok je vo výške 100%.
 •  

Prevádzkovateľ - Štiavnicka obývačka je oprávnený zrušiť termín workshopu návštevníkovi alebo lektorovi, ak:

 • Nastane udalosť vyššej moci alebo nastanú iné okolnosti, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá, v dôsledku ktorých sa plnenie zmluvných povinností stane nemožným.
 • Klient pri rezervácii termínu workshopu alebo inej udalosti uviedol zavádzajúce alebo nepravdivé údaje týkajúce sa podstatných skutočností pre uzavretie zmluvy.
 • Prevádzkovateľ sa odôvodnene domnieva, že využitie jeho služieb by mohlo ohroziť prevádzku zariadenia, bezpečnosť tretích osôb alebo vážnosť a dobré meno Prevádzkovateľa Štiavnicka obývačka.

Uvedené storno poplatky platia pre rezervácie workshopov prijaté od 1.10.2023.