Základy kaligrafie

Čaro, rukou písaného textu vnáša ľahkosť do slov.

29.6.2024

Rezervovať

Janka Budinská

Už v detskom veku som obdivovala staré pamätníčky, rozprávkové knižky, čitateľské denníky, svadobné oznámenia, pohľadnice… Spájalo ich jedno, krásne ručne maľované písmo alebo úhľadný krasopis. Texty na mňa pôsobili vznešene a naozaj rozprávkovo. Túžila som sa im priblížiť a osud zariadil, že som prišla do kontaktu priamo s kaligrafiou a to krátko pred nástupom na strednú školu.

4-5 hodín
6-12 osôb
Pre dospelých a deti od 15 rokov
Vhodné aj pre firmy – teambuilding
Materiál, nástroje a pomôcky
Odnášate si pracovné listy a kaligrafickú sadu

Umenie kaligrafie je umelecké písmomaliarstvo, alebo jednoduchšie povedané – krasopis. Kaligrafia sa stala nielen mojím koníčkom, ale aj predmetom samoštúdia a sebarozvoja. Dnes ovládam niekoľko princípov písania, tvorím textové obrazy dekorované hlavne slovenským ornamentom, organizujem výstavy a kaligrafické kurzy.

NEBO042024-8841

Čo vám odovzdáme?

 

     Na mojich kurzoch sa pomocou mnou vytvorených pracovných listov oboznámite so základnými ťahmi, princípmi a postupmi písania rôznych štýlov ako je – italika, gotické písmo, anglická kurzíva – copperplate, alebo moderná (fixková) kaligrafia – brushlettering.

 

     Písať sa bude tradičnými namáčacími perami so širokým a špicatým hrotom, kaligrafickými fixkami brushpenmi za pomoci kaligrafického atramentu a metalických akvarelových farieb.


     Pracovné listy obsahujú cvičenia so základnými ťahmi, kompletnými abecedami a jednoduchými ornamentami. Celý pracovný zošit obsahuje rôzne druhy papiera, ktoré sú najvhodnejšie na precvičovanie kaligrafie. Nebudú chýbať moje názorné ukážky a asistencia v prípade potreby. Písacie potreby aj všetok potrebný materiál spolu s občerstvením sú zabezpečené  – v cene kurzu.

NEBO042024-8792

     Je pre mňa obrovskou radosťou nielen tvoriť a objavovať nové možnosti, ale taktiež stretávať sa s ľuďmi a spoločne si užiť čas strávený pri kaligrafii a spomaliť v dnešnej hektickej dobe.

 

Svojím spôsobom je toto umenie radosť a relax zároveň.


     Získate inšpiráciu, tvoriť vlastnoručne písané texty. Kaligrafiu môžete použiť pri tvorbe pohľadníc, pozvánok, menoviek, plagátov, nadpisov, rodinných albumov a kroník, rodokmeňov, textových obrazov….alebo vlastných originálnych nápadov.


     Teším sa na všetkých nových zvedavcov a záujemcov, ktorých budem môcť zaučiť tomuto krásnemu prastarému umeniu.

Galéria